Σας ενημερώνουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατεύθυνση "Εσωτερικός Έλεγχος"/"Internal Audit" ισχύει για τα έτη εισαγωγής 2015-2017. Για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019 παρακαλούμε  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

 We kindly inform you that the Master Program - Internal Audit is in force for the admission years 2018-2019. For the academic year 2018-2019 please visit our new website: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

 

Rapid changes have taken place over the last 20 years. Market liberalization and opening, factor mobility, increase of company size, products and activities, combined with geographical expansion and IT developments, have added opportunities for company growth. At the same time company risks and complexity have increased, basic procedures have been multiplied and the viable operation and the protection of a company’s assets need to be safeguarded. As a result, Internal Audit is elevated to an essential component of company operation. An auditor must have the required knowledge, professional skills, adequacy and experience, in order to fulfill his/her responsibilities.

To this end, the Department of Economics, School of Economics and Political Sciences of the  National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), has decided to launch a new Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit.

We appreciate your interest in internal audit and we hope that you find this program interesting and constructive.

Find out here the benefits of the MBA-Internal Audit

Contact us here